Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

                                          Prowincja Chełmińsko-Poznańska                                  ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno
                                                                                                                                                                                  tel. (56) 691 22 00
WYDARZENIA     GŁÓWNA         MIĘDZYNARODOWA         KONTAKT     
Główna
Początki
Duchowość
Maryja
Święci
Misja
Formacja
Placówki
Rodzina
Wincentyńska
Dla młodych
Wydarzenia
Klasztor chełmiński
Linki do stron


Jubileusz 150 lat pobytu Sióstr w Wejherowie
Wejherowo, 6.11.2016


6 listopada uczciliśmy 150 lat obecności Sióstr Miłosierdzia w Grodzie Wejhera. Rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św., w czasie której dziękowaliśmy za liczne łaski i znaki opieki Opatrzności Bożej nad Zgromadzeniem i podopiecznymi, którymi opiekują się Siostry.
Po uroczystym obiedzie przeszliśmy do wejherowskiego Muzeum, gdzie goście mieli okazję posłuchać koncertu w wykonaniu Sióstr Miłosierdzia z całej Prowincji pod batutą s. Zdzisławy Walder SM. Następnie s. Anna Mamona SM przedstawiła rys historyczny Domu Sióstr przy ul. św. Jacka 14. Nieodzowną częścią była formacja Dzieci Maryi, która w czasie komunizmu działała niemalże potajemnie na wejherowskich leśnych ścieżkach. Z tego czasu wiele młodych dziewcząt rozeznało swoje powołanie do całkowitego oddania się Bogu w różnych zgromadzeniach, ale również uformowały się postawy wielu kobiet świeckich, które dziś owocują zaangażowaniem społecznym.
Tego dnia zostały wręczone Zgromadzeniu medal za zasługi dla powiatu oraz medal miasta Wejherowa. Na zakończenie mieliśmy okazję zobaczyć wystawę ukazującą historie Zgromadzenia.


Wizyta w Telewicji Trwam
Toruń, 5.11.2016Rekolekcje dla Wolontariatu
Ostrzyce, 28-30.10.2016


W dniach 28-30 października w Ostrzycach odbyły się rekolekcje dla wolontariuszy i pracowników DPS-ów w których posługują wolontariusze. Przybyły 74 osoby, w tym 13 pracowników DPS-ów. Tematem przewodnim rekolekcji było Miłosierdzie w Słowie Boży. Rekolekcjom przewodniczył ks. Piotr Wiecki i ks. Piotr Belecki. Grupą towarzyszącą rekolekcjom byli misjonarze Przymierza Miłosierdzia z Brazylii.

Piątkowy rekolekcje składały się ze świadectw gości z Brazylii oraz modlitwy wstawienniczej, podczas której wszyscy uczestnicy zintegrowali się i powierzyli się Bożemu Miłosierdziu.

Sobotni dzień ubogacony był przez ślub małżeństwa niesakramentalnego, które po majowych rekolekcjach postanowiło zawrzeć małżeństwo sakramentalne. Ślub wkomponował się w tematykę rekolekcji, małżonkowie i wszyscy uczestnicy ppo ceremoni ślubnej przeszli przez symboliczną bramę miłosierdzia wykonaną w kształcie Słowa Bożego dokonując zaślubin z Bożym Słowem.

Małżonkowie otrzymali dużą Biblię rodzinną, a wszyscy uczestnicy kieszonkowe Pismo św. Wieczorem odbyła się Adoracja Najświętzego Sakramentu połączona z przejściem przez "Morze Czerwone" i otwarciem się na moc Ducha Świętego zawierzając swoje życie Jezusowi uczestnicy Rekolekcji po indywidualnym błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem otrzymali bransoletki z napisem "Jezu ufam Tobie", które maja przypominać o czasie spotkania z Jezusem i związanych z tym postanowieniach.

Niedzielny dzień oprócz uroczystej Eucharystii ubogacony został różańcem podczas, którego wiele osób dało świadectwo opieki Matki Bożej w różnych okolicznościach swojego życia. Czas ten bardzo pomógł nam dostrzec działanie Boże w wielu sytuacjach życiowych, w których często nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest to interwencja Boża. Na zakończenie wspólnie uwielbialiśmy Boga za owocny czas pragnąc aby doświadczenie wiary umocniło nas szczególnie w posłudze podopiecznym i codziennym życiu w naszych rodzinach, pracy i szkole.Rekolekcje w Gnieźnie
Gniezno, 21-23.10.2016

Ona i On- czyli o roli kobiety i mężczyzny w Kościele.
Młodość jest czasem rozeznawania życiowego powołania, odkrywania własnej tożsamości i indywidualności. Tegoroczne rekolekcje Wincetyńskiej Młodzieży Maryjnej, które odbyły się w dniach 21-23 października w Gnieźnie, wskazały na wartości jednej z najtrudniejszych życiowych ścieżek- drogi małżeństwa.

Więcej o rekolekcjach czytaj na stronie WMM Gniezno


PIELGRZYMKA ŚLADAMI BŁ. S. MARTY WIECKIEJ
Skarszewy - Nowy Wiec , 28.05.2016


relacja Radio Głos


NOC MUZEÓW
Chełmno, 17.05.2014

W ramach kolejnej ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów o godz. 22.15 do naszego kościoła w Domu Prowincjalnym w Chełmnie przyszła ponad dwustuosobowa grupa turystów z przewodnikiem - panią Anną z chełmińskiego Ratusza. Najpierw zwiedzili kościół dolny, a później w grupach chór i kryptę Matki Mortęskej. Z roku na rok zwiedzających jest coraz więcej. Dla Sióstr jest to też okazja do apostolstwa.


SPOTKANIE WIELKANOCNE CENTRUM WOLONTARIUSZY EFFATHA
Chełmno, 14.04.2014

W poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00 na Salce Dzieci Maryi miało miejsce spotkanie wielkanocne dla młodzieży z Centrum Wolontariatu Effatha. W tym roku spotkanie naznaczone było klimatem pewnej powagi i refleksji nad ludzkim życiem, bowiem w niedzielę w wypadku samochodowym zginęły trzy wolontariuszki i cztery inne osoby, ich koledzy. Spotkanie rozpoczęło się poświęceniem pokarmów wielkanocnych, po czym została odmówiona modlitwa za młodych, którzy tragicznie zginęli oraz za ich bliskich. Następnie Wolontariusze w bardzo wymownej pantominie ukazali cierpienie młodego człowieka, ofiarę wypadku, skazanego na inwalidztwo. Początkowo był on odrzucony przez rówieśników i najbliższych, jednak po pewnym czasie znalazł zrozumienie i wsparcie otoczenia. Inspiracją do zmiany postawy przyjaciół była Ewangelia. Podczas występu młodzież pokazała swoją wiarę w Jezusa Zmartwychwstałego, który jest blisko każdego człowieka, a szczególnie cierpiącego. Młodzi ukazali także swój szacunek do życia i jego wartość. W dramatycznych chwilach, które przeżywali dali świadectwo nadziei płynącej z wiary oraz przyjaźni i wzajemnego wsparcia w grupie. W spotkaniu uczestniczyli Przełożeni, Rodzice Wolontariuszy oraz inni zaproszeni Goście.


MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W BYDGOSKIEJ DOLINIE ŚMIERCI
Bydgoszcz, 13.04.2014

W Niedzielę Palmową, 13.04.2014 r. wiele Sióstr z Chełmna wraz z pracownikami udało się do Bydgoskiej Doliny Śmierci na Misterium Męki Pańskiej zorganizowane przez Katolicką Młodzież Akademicką Pokolenie we współpracy z Duszpasterstwem Akademickim Martyria i Fundacją Wiatrak. Tegoroczne Misterium było zatytułowane ICHTIS, to znaczy Ryba (od greckiego wyrażenia: Jezus Chrystus Syn Boży Zbawiciel). Jest to znak wierzących, którzy przyjęli chrzest zanurzający w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa. Uczestniczący w Misterium mogli rozważać Mękę Pana Jezusa oraz radować się z Jego Zmartwychwstania. Akcja spektaklu osadzona była w dwóch płaszczyznach: historycznej i współczesnej. W pierwszej, w sposób szczególny zostały ukazane dzieje Malchusa, który wziął udział w pojmaniu Jezusa oraz legionisty Longinusa. W drugiej płaszczyźnie przedstawiono historię współczesnej rodziny, zmagającej się z trudnościami na drodze wiary, ale ostatecznie odnajdującej sens życia w Bogu. Na zakończenie aktorzy przekazali kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia, zapalając świece przyniesione przez uczestniczących w Misterium, po czym wspólnie wyznano wiarę odmawiając Credo.


OKNO ŻYCIA W KARTUZACH
Kartuzy, 11.02.2014

Dnia 11 lutego 2014 r. przy współpracy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i Kartuskiego Centrum Caritas zostało otwarte OKNO ŻYCIA przy Domu Sióstr w Kartuzach. Uroczystość poprzedziła konferencja prasowa o istocie i zadaniach Okien Życia. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyły S. Wizytatorka, S. Ekonomka i Siostry ze Wspólnoty kartuskiej. Okno Życia pobłogosławił Ks. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna, który jednocześnie prosił, aby „to miejsce było miejscem miłości, otwartości na życie, miejscem refleksji o życiu, które każdemu człowiekowi zostało powierzone, a także o życiu, które czeka na ratunek”.

Zobacz filmik...


POŻEGNANIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA W PELPLINIE
Pelplin, 30.01.2014

W dniu 30 stycznia 2014 r. w Pelplinie odbyło się uroczyste, oficjalne pożegnanie Sióstr Miłosierdzia, które posługiwały w tym mieście przez 153 lata. W tym ważnym wydarzeniu wzięła udział S. Wizytatorka, Siostry z Zarządu, Siostry ze Wspólnot pelplińskich. Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy seminaryjnej Eucharystią pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Ryszarda Kasyny, koncelebrowaną przez pozostałych dwóch Biskupów pelplińskich, Rektora Seminarium, Profesorów i wielu kapłanów, w obecności kleryków Seminarium, przedstawicieli władz miasta, pracowników i innych osób świeckich oraz przybyłych Sióstr z innych zgromadzeń. Przed rozpoczęciem liturgii, Ks. Profesor Anastazy Nadolny przedstawił w interesujący sposób, momentami ciepły i serdeczny, dzieje posługi Sióstr Miłosierdzia w Pelplinie. Okolicznościową homilię wygłosił Ks. Biskup Ordynariusz, zaznaczając na wstępie, że to Duch Święty nas zgromadził, aby wspólnie podziękować Panu Bogu za posługę Sióstr szarytek w Pelplinie i prosić Go o obfite błogosławieństwo dla całego Zgromadzenia. Po Mszy św. została zrobiona pamiątkowa fotografia.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w refektarzu seminaryjnym. Ks. Biskup Ryszard Kasyna podziękował w imieniu Diecezji za posługę Zgromadzenia i wręczył S. Wizytatorce obraz przedstawiający panoramiczny widok Katedry z załączoną dedykacją: Na pamiątkę służebnej obecności Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Pelplinie w latach 1861-2014. Z podziękowaniem - Diecezja Pelplińska. Po wspólnym obiedzie, w atmosferze serdeczności i życzliwości, Siostry posługujące w Pelplinie podzieliły się swoimi krótkimi wspomnieniami, dziękując za możliwość posługi w sercu Diecezji. Z kolei, swoją wdzięczność wyrazili Siostrom kapłani i klerycy.
Dom przy Kurii Diecezjalnej został zamknięty dnia 6 lutego, natomiast Dom przy Seminarium Duchownym zamknięto dnia 14 lutego 2014 r.

Zobacz więcej na stronie Radia Głos...


140 ROCZNICA CHRZTU BŁ. S. MARTY WIECKIEJ
SZCZODROWO, 19.01.2014

W niedzielę 19 stycznia kilka Sióstr z Chełmna uczestniczyło w obchodach 140 rocznicy chrztu bł. S. Marty Wieckiej. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia sprawowana w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie, koncelebrowana przez Ks. Proboszcza Ryszarda Jędrzejaka oraz Ks. Prałata Ryszarda Konefała, który wygłosił homilię. Po uroczystej Mszy św. wszyscy zebrani przeszli do świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie S. Katarzyna Mierzejewska SM wygłosiła prelekcję nt. Nowej Ewangelizacji. Następnie był czas na wysłuchanie kolęd i pieśni o bł. S. Marcie w wykonaniu Michała Olejniaka i Przemysława Radziszewskiego. Dla uczestników wspólnego świętowania poczęstunek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Wiecu.


ZBIÓRKA MISYJNA
Chełmno, 6.01.2014

W Uroczystość Objawienia Pańskiego modliłyśmy się w intencji Misji i Misjonarzy, a zwłaszcza za nasze Siostry Misjonarki. O godz. 13.30 na Salce Dzieci Maryi odbyła się tradycyjna Zbiórka Misyjna. Po modlitwie w intencji Misji, S. Wizytatorka i Ks. Dyrektor przecięli symboliczną wstęgę na otwarcie Zbiórki. We wspólnej radości uczestniczyły Siostry, Mieszkańcy i Personel DPS, mieszkańcy Chełmna i okolic. Obecna była również S. Gertruda Bukowska, misjonarka z Dominikany. Tegoroczne ofiary ze Zbiórki przekazano więc na ręce S. Gertrudy na cele służby pełnionej przez nasze Siostry za Oceanem.


380 ROCZNICA POWSTANIA ZGROMADZENIA
Chełmno, 29.11.2013

Dzień 29 listopada 2013 r. był dla nas dniem szczególnej wdzięczności Panu Bogu. 380 lat temu we Francji pierwsze Siostry zgromadzone wokół św. Ludwiki de Marillac rozpoczęły życie wspólne dając początek Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. Z okazji 380 rocznicy powstania Zgromadzenia została odprawiona uroczysta Eucharystia. W procesji z darami ofiarnymi Siostry przyniosły m.in. relikwie naszych Świętych Założycieli: św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Z okazji tej rocznicy Siostry wysłuchały również konferencji: Przeszłość dla przyszłości o kilku wybranych postaciach Sióstr z historii naszej Prowincji: S. Celinie Plater, S. Jadwidze Brzózce - męczennicy Oświęcimia, S. Bronisławie Kita - misjonarce na Madagaskarze i S. Wizytatorce Anieli Przysieckiej.


FINAŁ KONKURSU
"LUDZIE MIŁOSIERDZIA. PODOBNI DO NAS, ŚWIĘCI DLA NAS"
Chełmno, 26.10.2013

Pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczno - literacko - multimedialny dla dzieci i młodzieży Diecezji Toruńskiej o życiu i działalności św. Ludwiki de Marillac i św. Wincentego a Paulo, zorganizowany przez Grudziądzkie Centrum Caritas, Szkolne Koło Caritas przy Z.S.O. nr 5 w Grudziądzu i Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Patronat Honorowy objęła S. Wizytatorka Hanna Cybula. W konkursie uczestniczyły dzieci szkół podstawowych, młodzież z gimnazjum i szkół średnich. Na konkurs wpłynęło 276 prac. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 26.10.2013 r. w Domu Prowincjalnym w Chełmnie. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, w której uczestniczyły dzieci i młodzież, nauczyciele i rodzice oraz Siostry. Następnie Goście mieli okazję zwiedzić obiekty znajdujące się na terenie naszego klasztoru (kościół górny, skarbiec, Kalwarię, kryptę Matki M. Mortęskiej). Kulminacyjnym punktem spotkania było uroczyste rozstrzygniecie konkursu. S. Wizytatorka i ks. Marek Borzyszkowski, Dyrektor Caritas wręczali laureatom dyplomy i nagrody. Spotkanie uwieńczyło otwarcie wystawy nagrodzonych prac plastycznych, literackich oraz pokaz prezentacji multimedialnych. Była to również okazja do rozmowy i spotkania z laureatami i Siostrami, a Grudziądzka Caritas dla wszystkich uczestników przygotowała skromny poczęstunek.


BEATYFIKACJA MĘCZENNIKÓW Z HISZPANII
13.10.2013

W dniu 13 października 2013 r. w Tarragonie w Hiszpanii odbyła się beatyfikacja 522 Męczenników, którzy dali świadectwo swojej wiary w latach trzydziestych XX wieku. Wśród nowych błogosławionych jest 27 Sióstr Miłosierdzia i jedna świecka członkini Stowarzyszenia Dzieci Maryi oraz 11 Księży i 3 Braci Zgromadzenia Misji. Na uroczystość Beatyfikacji w Tarragonie zostały wydelegowane z naszej Prowincji dwie Siostry.                                                               Siostry w Domu Prowincjalnym w Chełmnie poprzez Internet mogły na żywo śledzić przebieg tej uroczystości i łączyć się duchowo. Natomiast o godz. 14.00 Seminarium poprowadziło medytację opartą na prezentacji multimedialnej o świadectwie życia i wiary nowo beatyfikowanych Sióstr Męczenniczek Hiszpańskich.

Czytaj więcej...FESTYN MIŁOSIERDZIA
Chełmno, 05.10.2013

Dnia 5.10.2013 r. na terenie naszego klasztoru miał miejsce Festyn Miłosierdzia dla dzieci grudziądzkich Szkolnych Kół Caritas. Organizatorami Festynu byli: Ks. Dyrektor Grudziądzkiego Caritas i Pani katechetka Hanna W. Do Chełmna przyjechało około 100 dzieci wraz ze swymi opiekunami. Wspólne świętowanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią sprawowaną w intencji dzieci należących do Szkolnych Kół Caritas, jak też wszystkich świadczących miłosierdzie bliźniemu, a także tych, którzy miłosierdzia potrzebują. Po Eucharystii jedna z Sióstr przedstawiła historię Cudownego Medalika, który dzieci otrzymały wychodząc z kościoła. Następnie uczestnicy festynu udali się na zwiedzanie klasztoru i miasta. Po powrocie dzieci wzięły udział we wspólnych grach i zabawach animowanych przez S. Dyrektorkę wraz z Siostrami Seminarzystkami i Postulantkami. Nasi mali Goście mogli sprawdzić swoją wiedzę religijną podczas quizów i zabaw biblijnych, brali udział w wielkiej grze: Droga do miłości oraz w różnych zabawach sportowych. Było też dużo śpiewania. „Przebojem” stała się piosenka Nie ma takiego jak Jezus, do której Siostry ułożyły dodatkowe słowa: Bądź miłosierny jak Jezus, bądź miłosierny jak On. W domu, w szkole, wszędzie, bądź miłosierny jak On!OBCHODY 150 ROCZNICY PRZENIESIENIA DOMU PROWINCJALNEGO
Z POZNANIA DO CHEŁMNA
Chełmno, 23-24.09.2013

W ramach triduum przygotowawczego do Uroczystości św. Wincentego we Wspólnocie Domu Prowincjalnego dziękowaliśmy za tegoroczny Jubileusz 150-lecia przeniesienia siedziby Prowincji z Poznania do Chełmna. Z tej okazji o godz. 14.00 Ks. Dyrektor odprawił na Chórze uroczystą Eucharystię. W homilii Ks. Dyrektor, odnosząc się do położenia Domu Prowincjalnego na wzgórzu nad Wisłą, nawiązał do biblijnych obrazów, m.in.: drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które przynosi owoc we właściwym czasie, miasto Boże, miasto położone na górze. Na zakończenie powiedział: Módlmy się, byśmy zapisali się święcie w historię Prowincji, Domu i byśmy Bogu przynosili chwałę. Jako przygotowanie do dziękczynienia, poprzedniego dnia S. Asystentka podczas spotkania w Izbie Zgromadzenia przedstawiła Siostrom okoliczności przeniesienia Domu Prowincjalnego. Siostry Wspólnoty chełmińskiej miały również okazję odwiedzić Archiwum i obejrzeć wystawę dokumentów związanych z rocznicą przeniesienia Domu Prowincjalnego.


OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH
Chełmno, 13-14.09.2013

Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie przybyło z pielgrzymką około dwa tysiące osób z dysfunkcją wzroku. Wiara jest światłem - to hasło, które towarzyszyło niewidomym i niedowidzącym pielgrzymom. Organizatorem dwudniowego spotkania było Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych. Liczny udział osób niewidomych, niedowidzących, opiekunów, duszpasterzy jest wyznaniem naszej wiary i miłości do Matki Bożej - Matki naszego Odkupiciela - powiedział ks. dr Andrzej Gałka. Krajowy duszpasterz niewidomych podkreślił, że pielgrzymi odwiedzają regularnie co dwa lata różne sanktuaria maryjne na terenie Polski. Uczestnicy pielgrzymki na ogół nocują u różnych rodzin, więc jest to także cenne spotkanie, które owocuje dla obu stron - dodał ks. dr Andrzej Gałka. W obsługę i pomoc pielgrzymom aktywnie zaangażowały się Siostry Domu Prowincjalnego, zwłaszcza Seminarium, Postulat oraz Siostry pielęgniarki, które obsługiwały punkt medyczny. Bardzo cenna była też pomoc wolontariuszy z Centrum Wolontariatu „Effatha”. W drugim dniu pielgrzymki, w sobotę, S. Dyrektorka przedstawiła we Farze historię objawień Cudownego Medalika. Siostry Seminarzystki przebrały się z tej okazji w habity z dawnych lat. Pielgrzymi „na żywo” mogli zobaczyć strój św. Katarzyny jako Seminarzystki oraz Siostrę Miłosierdzia w kornecie. Po konferencji Siostry rozdawały Cudowne Medaliki, których rozdano ponad 5 tys. Centralnym momentem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Chełmińska Fara była wówczas po brzegi wypełniona pielgrzymami i miejscowymi wiernymi. W Domu Prowincjalnym podczas pielgrzymki gościliśmy na nocleg razem 32 osoby: 10 Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które były koordynatorkami pielgrzymki niewidomych; wśród nich Matkę Generalną tego Zgromadzenia wraz z Siostrami z Zarządu oraz Mistrzynię nowicjatu wraz z Siostrami nowicjuszkami; Prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz grupę młodzieży z Lasek i inne osoby.


SPOTKANIE PERSONELU WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z SIOSTRAMI
Chełmno, 7.09.2013

W Domu Prowincjalnym w Chełmnie odbyło się Spotkanie Personelu świeckiego z Dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie. Przyjechało ponad 80 osób, m.in. z Chorzowa, Gniezna, Lubawy, Poznania św. Łazarz, Poznania Mariackiej, Świecia, Wejherowa, Wolsztyna, Zdun oraz z Chełmna. Podczas Spotkania była wspólna Eucharystia, z aktywnym udziałem Pracowników w oprawie liturgicznej, konferencja Ks. Dyrektora, zwiedzanie Klasztoru i odwiedziny mieszkańców naszego DPS-u. Radosna atmosfera spotkania zachęcała do wzajemnego dialogu i nawiązywania wzajemnych relacji z Siostrami i między Pracownikami z różnych miejscowości.


MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA UKOŃCZONE REMONTY
Chełmno, 24.08.2013

W naszym kościele klasztornym była sprawowana Msza św. dziękczynna za szczęśliwie ukończone prace remontowe całego kompleksu Domu Prowincjalnego. Eucharystii przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Suski, który w homilii mówił m.in. o znaczeniu świątyni ziemskiej w naszej drodze do Boga. W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni Goście: Pan Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta, pracownicy firm remontowych oraz konserwatorskich. Po Eucharystii wszyscy Goście zostali zaproszeni na obiad. Po zakończeniu spotkania na Salce Dzieci Maryi Ks. Biskup nawiedził relikwie bł. Jana z Łobdowa znajdujące się w naszym kościele oraz obejrzał zabudowania klasztorne po remoncie.NOC MUZEÓW
Chełmno, 18.05.2013

W ramach kolejnej ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów o godz. 22.00 do naszego kościoła w Domu Prowincjalnym w Chełmnie przyszła około dwustuosobowa grupa turystów z przewodnikiem - panią Anną z chełmińskiego Ratusza. Najpierw zwiedzili kościół dolny, a później w grupach chór. Z roku na rok zwiedzających jest coraz więcej. Dla Sióstr jest to też okazja do apostolstwa.


KONCERT KLERYKÓW MISJONARSKICH Z KRAKOWA
Chełmno, 13.04.2013

W Chełmnie, w naszym kościele o godz. 15.30 odbył się koncert kleryków misjonarskich z Krakowa. W tej grupie był Krzysztof G. pochodzący z Chełmna, dobrze znany Siostrom Domu Prowincjalnego z poprzednich latach z aktywnej działalności w naszej Świetlicy. Podczas tego występu Klerycy zaprezentowali wiele piosenek religijnych. Niektórzy z nich dali także piękne świadectwo o swoim powołaniu oraz zaprezentowali w ciekawej prezentacji audiowizualnej Vincentianę - coroczny festiwal piosenki religijnej.


10-LECIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
Chełmno, 13.04.2013

Z okazji 10-lecie Świetlicy Socjoterapeutycznej im św. Wincentego a Paulo w Chełmnie o godz. 15.00 została odprawiona dziękczynna Msza św. Dzieci i młodzież była czynnie zaangażowana w oprawę liturgiczną tej Eucharystii. Po jej zakończeniu na Salce Dzieci Maryi odbyło się spotkanie przy herbacie i okolicznościowa akademia. Najpierw zaprezentowano działalność Świetlicy. Prezentację prowadziła jedna z pań nauczycielek, komentując wyświetlane slajdy. Prezentacja była przeplatana tańcami w wykonaniu dzieci: polonezem, krakowiakiem i współczesnymi tańcami, jak hip-hop. Później młodzież z Centrum Wolontariatu „Effatha” przedstawiła działalność swojej grupy. Należy zaznaczyć, że wielu wolontariuszy przedtem uczęszczało do Świetlicy. Na zakończenie części ukazującej osiągnięcia, radości i troski tego 10-lecia, Pani Małgorzata Grabarz, koordynatorka Centrum Wolontariatu razem z młodzieżą zaśpiewała piosenkę Dobro za dobro. Po części prezentacyjno-artystycznej był czas na okolicznościowe przemówienia zaproszonych Gości. Głos zabrała S. Wizytatorka, Pan Burmistrz, Pani Prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń oraz inne osoby współpracujące ze Świetlicą lub wolontariatem. Odczytane zostały również listy gratulacyjne od osób, które nie mogły przybyć, m.in. od poprzedniej S. Wizytatorki Krystyny Jaroszewskiej, która założyła Świetlicę. Miłym akcentem były także podziękowania dzieci dla S. Haliny i wszystkich Sióstr, które posługiwały w Świetlicy.


NAWIEDZENIE KOPII OBRAZU
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W DOMU PROWINCJALNYM W CHEŁMNIE
14-15.10.2012

Od 26.08.2012 do 15.09.2013 r. trwała Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Toruńskiej. Jedną ze stacji peregrynacji był nasz Dom Prowincjalny. Matka Boża w swym Jasnogórskim Wizerunku Nawiedziła nasz Dom w dniach 14-15.10.2012 r.

Czytaj więcej...