Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

                                          Prowincja Chełmińsko-Poznańska                                  ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno
                                                                                                                                                                                  tel. (56) 691 22 00
MISJA       GŁÓWNA         MIĘDZYNARODOWA         KONTAKT     
Główna
Początki
Duchowość
Maryja
Święci
Misja
Formacja
Placówki
Rodzina
Wincentyńska
Dla młodych
Wydarzenia
Klasztor chełmiński
Linki do stron

   Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia liczy na całym świecie ponad 19 tys członkiń. Jest obecne na wszystkich kontynentach. Siostry pracują w 91 krajach świata. Do Polski przybyły Siostry Miłosierdzia już ponad 350 lat temu. Zaprosiła je królowa Polski Maria Gonzaga, Francuzka, żona króla Jana Kazimierza, która również należała do Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia w Paryżu. Ona osobiście znała Księdza Wincentego a Paulo, który na jej prośbę wysłał Siostry do Warszawy w 1652 r.

   Aktualnie w Polsce jest ponad 900 Sióstr Szarytek w trzech prowincjach - Warszawskiej, Krakowskiej i Chełmińsko - Poznańskiej. Prowincja Chełmińsko - Poznańska rozciąga się od Bałtyku do Śląska poprzez Pomorze, Warmię i Wielkopolskę.

   W naszym kraju Zgromadzenie realizuje swój charyzmat poprzez: służbę chorym w szpitalach, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i osobami dorosłymi w domach opieki i schroniskach, odwiedzanie Ubogich w ich domach, wychowywanie dzieci w domach dziecka, przedszkolach i ośrodkach szkolno-wychowawczych, katechizację, prowadzenie stołówek, świetlic środowiskowych i burs dla młodzieży, prowadzenie grup Dzieci i Młodzieży Maryjnej. Siostry angażują się również w duszpasterstwo więzienne, a przy parafiach służą jako organistki i kancelistki. Siostry Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej służą ubogim w Diecezji Gdańskiej, Pelplińskiej, Toruńskiej, Gnieźnieńskiej, Poznańskiej, Katowickiej i Bielskiej. W naszej Prowincji mamy 34 domy, w tym 3 w Kazachstanie (więcej o misji w Kazachstanie: kliknij tutaj). Siostry podejmują także posługę misyjną w innych krajach świata - na Dominikanie, w Boliwii, Grecji i Turcji.

    Jesteśmy wezwane by być w Kościele apostołkami miłosierdzia. Swoje oddanie Bogu przeżywamy nie w stanie zakonnym, ale w stanie miłości w sercu Kościoła.