Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap

Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap - korekta

Utworzenie Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej

Prospekt organowy - Chełmno, 2016 Ołtarz ukrzyżowania - Bysławek, 2016
Do wykonania prac konserwatorskich wybrana została firma:
ARTEON KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI S.C.
Jarosław Dąbrowski, Tomasz Kraiński
ul. Bema 91-105, 87-100 Toruń
tel.: 888 791 793, 885 796 794
58 2490 0005 0000 4500 1018 1327 (ALIOR BANK S.A.)
NIP: 9562300485, REGON: 341296054


Informacja o przedsięwzięciu pn. "Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Piekarnianym"