Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

                                          Prowincja Chełmińsko-Poznańska                                  ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno
                                                                                                                                                                                  tel. (56) 691 22 00
FORMACJA       GŁÓWNA         MIĘDZYNARODOWA         KONTAKT     
Główna
Początki
Duchowość
Maryja
Święci
Misja
Formacja
Placówki
Rodzina
Wincentyńska
Dla młodych
Wydarzenia
Klasztor chełmiński
Linki do stron

Mamy cztery etapy formacji:

Pierwszy etap to okres Postulatu

Jest to czas, gdzie kandydatka przygląda się życiu Zgromadzenia, poznaje jego historię, charyzmat, zdobywa formację ludzką i duchową, bierze czynny udział w dziełach apostolskich, poprzez które stara się utwierdzić w swoim powołaniu. Okres postulatu trwa co najmniej 12 miesięcy. Obecnie formacja w postulacie odbywa się w Domu Prowincjalnym w Chełmnie.Drugi etap to okres Seminarium (nowicjatu)

Od tego czasu postulantka zmienia swój strój zakładając habit i biały welonik. W Seminarium Siostra Miłosierdzia pogłębia swoje życie teologiczne, zapoczątkowuje praktykę Rad Ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Poznaje Konstytucje i Statuty Zgromadzenia. Przyswaja sobie duchowość Założycieli. W tym czasie odbywa tzw. staże apostolskie biorąc czynny udział w dziełach prowadzonych przez Zgromadzenie. Formacja ta przygotowuje ją do służenia Chrystusowi w osobie Ubogich. Seminarium trwa ok. 2 lat i odbywa się w Domu Prowincjalnym w Chełmnie.Trzeci etap

Po zakończeniu Seminarium Młode Siostry przygotowują się do złożenia ślubów: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz służenia Ubogim. Śluby święte składaja po raz pierwszy między 5 a 7 rokiem powołania. W tym czasie przebywają we wspólnotach lokalnych, gdzie łączą pracę apostolską z modlitwą i życiem braterskim.

Czwarty etap

Po ślubach świętych Siostry rozpoczynają tzw. formację ciągłą, podczas które starają się lepiej zrozumieć swoje powołanie. Pełne oddania i miłości dla Boga angażują się w służbę ubogim, pamiętając jednocześnie o uzupełnianiu swojej własnej formacji doktrynalnej , apostolskiej i wincentyńskiej. Często w tym okresie uzupełniają także swoją wiedzę ogólną i zawodową.