Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

                                          Prowincja Chełmińsko-Poznańska                                  ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno
                                                                                                                                                                                  tel. (56) 691 22 00
DUCHOWOŚĆ       GŁÓWNA         MIĘDZYNARODOWA         KONTAKT     
Główna
Początki
Duchowość
Maryja
Święci
Misja
Formacja
Placówki
Rodzina
Wincentyńska
Dla młodych
Wydarzenia
Klasztor chełmiński
Linki do stron

   Siostry Miłosierdzia, pragnąc naśladować Chrystusa i nadal prowadzić Jego misję, obierają życie całkowicie i wyłącznie oparte na radach ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, dzięki którym stają się dyspozycyjne, by odpowiedzieć celowi Zgromadzenia, jakim jest służba Chrystusowi w Ubogich. Specjalnym ślubem zobowiązują się służyć Ubogim co do ciała i co do duszy. Służenie jest wyrazem ich całkowitego oddania się Bogu w Zgromadzeniu i nadaje mu całe znaczenie.

   Źródłem życia duchowego Szarytek jest liturgia, a centrum życia i misji oraz najistotniejszym, codziennym spotkaniem z Chrystusem i braćmi - Eucharystia, w której dokonuje się zjednoczenie wspólnoty. Środkami kształtującymi życie duchowe sióstr są: wspólnie przeżywana Liturgia Godzin, sakrament pojednania, towarzyszenie i kierownictwo duchowe, asceza osobista i wspólnotowa, codzienne godzinne rozmyślanie, rachunek sumienia, czytanie duchowne, czas milczenia, 8-dniowe rekolekcje roczne, raz w miesiącu dzień refleksji i modlitwy oraz codzienny różaniec i modlitwa Anioł Pański.

   Założyciele wpoili swym córkom miłość i naśladowanie Najświętszej Dziewicy i obrali Maryję za jedyną Matkę Zgromadzenia. Kult Matki Bożej Niepokalanie Poczętej trwał od momentu założenia Zgromadzenia, a pogłębił się jeszcze po objawieniach Matki Najświętszej w 1830 r., kiedy ukazała się Ona w Paryżu nowicjuszce Sióstr Miłosierdzia - św. Katarzynie Labouré.

   Wspólnota otrzymała również od Boga inne dary. Szkaplerz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny został przekazany Siostrze Miłosierdzia Justynie Bisqueyburu w 1840 r. i zatwierdzony przez Piusa IX w 1863 r.; natomiast Szkaplerz Męki Pańskiej został objawiony przez Pana Jezusa Siostrze Miłosierdzia Apolonii Andriveau w 1846 r. i zatwierdzony przez tego samego papieża w 1847 r. Od prawie 400 lat, każdego dnia o godzinie 15.00, godzinie śmierci Zbawiciela, Siostry odmawiają akt adoracji, oddając cześć Chrystusowi Ukrzyżowanemu.